bodo whatsapp status 2020

Best Bodo whatsapp status 

This is bodo whatsapp status you can download this status if you want. 


नोंनि थांखिनि सोमोन्दै गुबुननो खिन्थानो नाङा,
नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनानैसो दिन्थि  ।।


click download bottom to download photo 
DOWNLOAD


Best Bodo Quotes नों थाखा फैसारनि थाखाय माब्लाबाबो गाबनो नाङा मानोना थाखा फैसाया नोंनि थाखाय माब्लाबाबो गाबा ।।।


Post a Comment

1 Comments